• MIN KRISTIN
  • Kaptajnen og ann barbara
  • Under samme måne
  • Indtil vanvid, indtil døden
  • Det dyrebareste stykke jernbanegods